เล่าตำนานสุขภาพจิตของเมืองนอกจบไปละ
 
คราวนี้มาเมืองไทยกันมั่งดีกว่า..
 
กรมสุขภาพจิต (2544) เค้าแบ่งการดำเนินงานสุขภาพจิตในประเทศไทย
 
ออกเป็น 7 ยุคด้วยกัน (โห..อย่างเยอะ..จะเยอะไปไหนวะ -_-')
 
..
 
เอาเถอะ จะเล่าให้อ่านแค่ 3 ยุคพอ..
 
เป็นความรู้รอบตัว
 
 
อ่านเยอะหนักกบาล ปวดสมอง =_='
 
 
อยากรู้เพิ่มก็มาคุยกันนี่
 
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนอกรอบ =]
 
 
ไปๆ ไปดูกันว่าสามยุคที่คัดมาให้ เป็นยังไงมั่ง..
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. ยุคดั้งเดิม (พ.ศ.2432 - 2467)
 
ในประเทศเรามีการรักษาคนไข้โรคจิตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
 
สถานที่ดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่แยกออกมาจากโรงพยาบาลทั่วไปเปนครั้งแรก
 
เิกิดขึ้นที่บ้านพระยาภักดีพัทรากร เป็นเรือนคนไข้ ซึ่งเปิดรับครั้งแรกจำนวน 30 คน
 
ถัดจากนั้นมา ก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตปากคลองสาน
 
โดยมีนายแพทย์ Hugy Campbell Highet เป็นผอ. 
 
ซึ่งคุณหมอฮักกี้ได้เสนอกับรัฐบาลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
 
และความบกพร่องในการดูแลคนไข้..
 
จึงทำให้ัรัฐบาลในสมัยนั้นดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
2. ยุคโรงพยาบาล