โอ๊ย ตายๆ
 
ทิ้งบล็อกไว้นาน ต้องสะสางให้เรียบร้อย
 
ไม่งั้นเดี๋ยวค้างคา..
 
คราวที่แล้วปุ่นบอกว่าไงนะ?.. ปุ่นเองก็ลืม
 
เดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูเอนทรี่เก่าก่อน 5555+
 
 
อ่าๆทิ้งท้ายไว้ว่าจะเล่าเรื่อง พระอาบัติจากการเสพเมถุน 

แล้วก็เรื่องที่มีคนบอกว่า พระพุทธเจ้าให้”ฆ่าพ่อฆ่าแม่” 

ทำไมพระต้องใช้จีวรสามผืน?

เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับอินเดีย  ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท

 

ส่วนคำถามทิ้งท้าย   “การแปรงฟัน” ในพระไตรปิฎกเค้าเขียนว่าอย่างไร? 

ตกลงรู้กันมั้ยเนี่ยยยย.. อ่ะๆให้เดา..

 

 

ติ๊กต่อก...ติ๊กต่อก..

มันคือ "การเคี้ยวไม้สีฟัน" จ้ะ :)

อานิสงส์การการเคี้ยวไม้สีฟัน มี 5 อย่าง ดังนี้


“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อานิสงส์ในการเคี้ยวไม้สีฟัน ๕ ประการ เหล่านี้ คือ :-


๑. สายตาดี                  

๒. ปากไม่มีกลิ่นเหม็น

๓. ประสาทรับรสหมดจด   

๔. ดีและเสมหะไม่รัดรึง

๕. รับประทานอาหารมีรส

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อานิสงส์ในการเคี้ยวไม้สีฟัน ๕ ประการเหล่านี้แล”
(ปัจจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๘)

 

............................................................  ผ่านไป 1 เรื่องกับคำถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้ ...............

 

มาเรื่องจริงจัง (มั้ย?55+) มั่งดีกว่า...

เรื่องที่ พระอาบัติจากการเสพเมถุน .. ไอ้ที่เราคิดว่าจะเล่าให้ฟัง เพราะัเรารู้สึกว่า

เฮ้ย! ตื่นเต้นว่ะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องอีโรติก ฮ่าๆๆๆ

 

จะยกตัวอย่างแค่นิดเดียวนะ..ที่เหลือ ถ้าอยากรู้ เก๊าะไปหาอ่านกันเอง โฮะๆๆๆๆCry

อ่ะ นี่คือเรื่องที่จะยกมาเล่า..ลองอ่านดูก่อน เดี๋ยวจะเล่าง่ายๆให้ฟัง*-*

 

     [๖๓] ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ได้สอดองค์
กำเนิดเข้าไปกระทบในปากที่อ้า แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว.
             ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ได้สอดองค์กำเนิด
เข้าไปในปากที่อ้า ไม่ให้กระทบ แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ.
 
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑  มหาวิภังค์ ภาค ๑ 

(เลข 63 นั่นคือ ข้อที่ 63 จ้ะ .. ส่วนข้อ 4 ข้อ 5 ก็คือว่า
เรื่องเกี่ยวกับป่าช้ามีทั้งหมด 5 เรื่อง เรื่องที่ปุ่นยกมาคือเรื่องที่ 4 กับเรื่องที่ 5 จ้ะ Cool )
 


..


...


เป็นไง อ่านแล้วยังไงบ้าง??


คือเรื่องมันมีอยู่ว่า..


ภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความกำหนัดขึ้นมา.. แล้วเสพเมถุนกับศพคอขาด


โดยทำการสอด "ป๋องแป๋ง" (ยืมศัพท์พี่ดื้อ dP มาใช้ ขออนุญาตตรงน